Så arbetar vi för att förhindra bedrägerier

Vi arbetar på flera fronter för att risken för bedrägerier ska minska. Vi har:

  • säkra och användarvänliga lösningar för våra tjänster vilket minimerar risken för bedrägerier
  • medarbetare och system som monitorerar dina transaktioner dygnet runt för att upptäcka och förhindra bedrägerier

För att öka säkerheten är det viktigt att även du som kund hjälper till. Lämna inte ut dina personliga uppgifter och se dina kort, dosa, BankID och olika koder som personliga värdehandlingar. Förvara dem säkert och se till att de bara används av dig. Skriv aldrig ner eller förvara koder tillsammans med dessa ID-metoder.

Kontakta oss omgående om du tappat eller blivit av med någon av våra id-metoder eller kort. Detsamma gäller om du misstänker att någon utomstående kan ha kommit över koder eller lösenord.

Läs mer om hur du skyddar dig mot olika typer av bedrägerier, nedan.
Skydda dig mot bedrägerier
Kontakta oss