Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Styrelse

Genom styrelseledamöternas olika utbildningar och erfarenheter anser valberedningen att styrelsen, var och en för sig och framför allt tillsammans, har kompetens att leda och styra en verksamhet som lyder under Finansinspektionens kontroll.

Samtliga styrelseledamöter har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen, som inte har haft något att invända mot valen.

Lars Erlandsson

Lars Erlandsson

Född: 1949
Arbetsuppgift i styrelsen: Ordförande

Jörgen

Jörgen Olsson

Född: 1963
Arbetsuppgift i styrelsen: Vice ordförande

Eva Romare

Eva Romare

Född: 1954
Arbetsuppgifter i styrelsen: Ledamot

Robert Kalström

Robert Kalström

Född: 1974
Arbetsuppgifter i styrelsen: VD

Rolf

Rolf Gahm

Född: 1955
Arbetsuppgift i styrelsen: Sekreterare

Börje

Börje Lundberg

Född: 1946
Arbetsuppgift i styrelsen: Ledamot

Nicklas

Niclas Runesson

Född: 1965
Arbetsuppgift i styrelsen: Ledamot

Huvudmän

Huvudmän är lokalt valda intressenter, som ska vaka över sparbankens förvaltning, och är representanter för insättare. I enlighet med sparbankslagen skall hälften av sparbankernas huvudmän utses av region- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Andra hälften utses av dem själva för en period av fyra år. I en sparbank är det huvudmännen på sparbanksstämman som utser styrelsen, godkänner bokslut och vinstdisposition.

Av Region Gotland valda huvudmän:

 • Andreas Gudinge 
 • Barbro Ekström-Klang 
 • Bo Björkman
 • Bo Holm 
 • Börje Jakobsson 
 • Egil Lyngstad 
 • Greger Eneqvist
 • Gullvi Norrby 
 • Isabel Enström 
 • Monica Westfält-Nilsson 
 • Oskar Pettersson
 • Pär Andersson
 • Sofia Hoas 
 • Stig Larsson
 • Ulf Tyrefors

Av huvudmännen valda huvudmän:

 • Agneta Olofsson
 • Ann-Marie Rickardsson
 • Anne-Marie Olsson Storm
 • Anette Sandelin
 • Göran Larsson
 • Holger Wickman
 • Lars Jacobsson
 • Lennart Blom
 • Marlene Larsson
 • May Nygren Pettersson
 • Per-Olof Dahlberg
 • Pierre Yttergren
 • Rolf Öström
 • Stefan Uddin
 • Susanne Björklund

Stäng Skriv ut