Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bekvämt fondval

Vi tycker att det ska vara enkelt att spara i fonder. Med våra bekväma basfonder kan du lägga tiden på det du vill och låta våra erfarna förvaltare aktivt sköta om ditt sparande.

  • Spara bekvämt och enkelt
  • Välj en basfond som har den risknivå du är bekväm med och önskad spartid
  • Du slipper ha koll på placeringar, vi sköter förvaltningen åt dig

Vilken basfond passar dig?

  1. Klicka i bilden och läs vilken basfond som stämmer med din riskprofil.
  2. Välj den basfond som stämmer med din risknivå och spartid.
Bas Aktier Bas Action Bas Mix Bas Solid Bas Ränta

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns att hämta på swedbank.se/fonder eller swedbankrobur.se.

Pris

Förvaltningsavgift, år

  • Bas Ränta, 0,6 %
  • Bas Solid, 0,8 %
  • Bas Mix, 1,0 %
  • Bas Action, 1,2 %
  • Bas Aktier, 1,2 %

Stäng Skriv ut