Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Global Impact

Investera för en bättre värld

Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag vars verksamhet vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och en bättre värld.

Filmen om Global Impact

Se filmen om hur vi tror att Global Impacts investeringar kan kopplas till FN:s globala mål.

Film om Global Impact

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Bolagen och de globala målen

I Impactrapporten kvantifierar vi bolagens positiva effekt på miljö och sociala områden. Nedan kan du också läsa om bolagen som Global Impact investerar i och vilka mål vi tror de kan påverka med sin verksamhet.

Globala Målen logotyp

Kort om fonden

Avgifter, minsta teckningsbelopp och annat som är bra att veta.

Allt om fonden

Här hittar du viktig information om Global Impact.