Företagare måste själva ta ansvar för sin pension och det är därför viktigt att ta ut en rimlig lön från sitt företag. Undersökningen visar att knappt en tredjedel (29 procent) av företagarna tar ut en månadslön som är högre än 42 000 kronor före skatt. Många företagare får därmed inte maximal del av den allmänna pensionen, som kräver en månadslön på 44 892 kronor (2020).

Åtta av tio företagare sparar till pensionen

För att kompensera för utebliven tjänstepension måste företagare ha ett eget pensionssparande och enligt undersökningen sparar åtta av tio företagare till sin pension. Merparten (77 procent) sparar via bolaget, följt av annat långsiktigt sparande (52 procent).

- Tjänstepension svarar för en allt större del av den totala pensionen, vilket gör att ett långsiktigt och månatligt sparande spelar en stor roll för den framtida pensionen. Ett råd från Pensionsmyndigheten som vi på Swedbank delar, är att ha ett sparande som motsvarar vad arbetsgivare betalar in till anställda i tjänstepension. Det är oftast minst 4,5 procent av lönen, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

För en anställd i 40-årsåldern med tjänstepension och som tjänar 50 000 kronor per månad blir den totala pensionen 37 000 kronor per månad om hen går i pension vid 68 års ålder. Utan tjänstepension eller annat sparande blir pensionen istället 22 500 kronor. Om exemplet är en företagare som inte har sparat något alls krävs det månatligt pensionssparande med 9 000 kr per månad för att komma upp i samma totala pension som anställd med samma lön och tjänstepension. Har företagaren däremot sparat 5 000 kronor per månad i ett individuellt pensionssparande (IPS) sedan hen var 30 år hamnar pensionen på samma nivå som den anställde.

Avdragsgillt pensionssparande gynnar inte alla företagare

IPS är avdragsgillt för företagare med upp till 35 procent av inkomsten med ett maxbelopp på 10 gånger prisbasbeloppet, motsvarande 473 000 kronor 2020. Det avdragsgilla pensionssparandet, som redovisas i inkomstdeklarationen, innebär dock att den pensionsgrundande inkomsten sänks. Därför bör inkomsten inte hamna under 43 600 kronor per månad för att maximalt kunna ta del av den allmänna pensionen.

Undersökningen visar att var tredje företagare använder ett avdragsgillt pensionssparande, 13 procent upp till taket för avdragsgill avsättning, flest är företagare med månadslön över 38 000 kronor. Två av tre företagare använder inte avdragsrätten för pensionssparande och av dem känner fyra av tio inte till eller vet om de använder sig av avdraget.

- Med tanke på att sex av tio företagare har en lön under 42 000 kronor per månad, är det inte så överraskande att många företagare inte ser fördelar med ett avdragsgillt pensionssparande. För dem kan det vara mer fördelaktigt med ett långsiktigt sparande på ett investeringssparkonto istället, säger Jörgen Kennemar.

Tips

  • Ta ut lön eller överskott. Den allmänna pensionen kommer från den skatt och de avgifter du som företagare betalar in på lönen/överskottet du tar ut. För maximal avsättning till allmän pension ska du ta ut lön/överskott motsvarande 44 892 kronor per månad (2020).
  • Spara själv – sätt av motsvarande som anställda får i tjänstepension via sin/dig som arbetsgivare även till dig själv.
  • Individuellt pensionssparande – om du inte har tjänstepension får du göra skatteavdrag för ett privat pensionssparande. Tänk på att detta kan påverka hur mycket som sätts av till din allmänna pension.
  • Se inte företaget som en pensionsförsäkring.
  • Gör en pensionsprognos på minpension.se

 

Mer information

Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Så tryggare du som företagare din pension (swedbank.se/framtid)