Nyregistrerade aktiebolag står för hela uppgången av antalet nystartade företag (+20 procent) under årets tio första månader, medan antalet registrerade enskilda firmor och handelsbolag minskade med 11 respektive 26 procent jämfört med samma period ifjol. Aktiebolagsformen har, enligt Bolagsverkets statistik, blivit allt mer populär. Cirka 80 procent av alla nyregistrerade bolag är nu aktiebolag jämfört med drygt 70 procent förra året. Ungefär vart tredje nystartat företag 2019 startades av utrikes födda, en trend som har förstärkts under 2020 enligt NyföretagarCentrum.

- Orsakerna till att just aktiebolag ökar kan vara flera, bland annat att kapitalkravet halverades vid årsskiftet och att regeringens företagsstöd under coronapandemin till största delen varit utformade för aktiebolag. Det senare kan ha gjort att företagare nu ombildat sina enskilda firmor till aktiebolag, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Jörgen Kennemar menar att det är positivt att nyföretagandet ökar men pekar samtidigt på att det finns risker med ett lägre aktiekapitalkrav.

- Nystartade företag med ett lägre aktiekapital har en mer riskfylld situation från början eftersom de har mindre buffert och därmed blir mer sårbara vid oväntade händelser. Dessutom kan även den som startat ett aktiebolag bli personligt ansvarig för företagets skulder om det blir kapitalbrist i företaget, och med ett lägre aktiekapital blir marginalerna mindre.

Oroande kunskapsbrister om att driva eget företag

En tidigare undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar även på kunskapsluckor om att driva företag. Tre av tio företagare svarade att de inte har tillräcklig kunskap inom ekonomi, skatter och regelverk för att driva företaget men uppgav samtidigt att de vill lära sig mer om detta samt om juridik och digitalisering.

- Det är viktigt att vara väl förberedd och sätta sig in i vad det innebär att driva företag, även om det kanske känns roligare att fokusera på sin idé. Insikten om bristande kunskap är bra men måste också omsättas i handling, konsekvenserna kan annars bli fler konkurser. Det finns hjälp att få från flera håll, bland annat hos Almi och banken, men även Skatteverket har kurser för företagare, avslutar Jörgen Kennemar.

Mer information

Pressmeddelande: Fler startar företag under coronapandemin (pdf)

Så startar du egen verksamhet (swedbank.se/framtid)