Att EU och Storbritannien sent omsider kom fram till ett frihandelsavtal, och att en så kallad ”hård brexit”, det vill säga ett utträde utan avtal, kunde undvikas är positivt för de EU-företag som bedriver handel med Storbritannien.

Men för EU-företag som handlar med Storbritannien innebär det nya avtalet en tydlig försämring jämfört med då Storbritannien ingick i EUs inre marknad där arbetskraft, tjänster, varor och kapital kan röra sig fritt mellan gränserna, förklarar Jörgen Kennemar, senior ekonom på Swedbank.

”Även om frihandelsavtalet inte innehåller kvoter och tullar mellan EU och Storbritannien räknas Storbritannien som ’tredje land’ och det kommer bli betydligt krångligare att bedriva handel med Storbritannien och varuhandeln kommer omgärdas av regler och byråkrati”, säger Jörgen Kennemar.

Småföretag som gör affärer med Storbritannien och inte tidigare har någon erfarenhet av handel med länder utanför EU behöver därför sätta sig in i det nya regelverket, säger Jörgen Kennemar.

Läs mer

Så funkar frihandelsavtalet