Inköpschefsindex (PMI) för industrin ökade till 64,9 i december vilket gav en stark avslutning av 2020. Däremot backade det för tjänstesektorn som föll tillbaka till 56,6. Det var första gången sedan september 2020 och indexet ligger trots det över det historiska snittet (55,4).

 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som
genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är
att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en
svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för
tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn
publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

 

Mer information

Inköpschefsindex tillverkningsindustrin

Inköpschefsindex tjänstesektorn