Kvitta vinster och förluster
Gör en sammanställning över dina värdepappersaffärer under 2020 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du en vinst på försäljning av aktier under året kanske du kan kvitta den mot en latent förlust som du kan realisera innan årsskiftet. Försök att hamna på plus minus noll, så att du maximerar kvittningsrätten. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Skriv ut årets kontoutdrag
Skriv ut kontoutdragen för 2020 från internetbanken, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. Det finns två versioner av internetbanken. I den tidigare versionen hittar du dem under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument, där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under Transaktioner, eller ta fram transaktionsrapporter under Beställa rapporter, 25 månader bakåt i tiden. I den nya versionen kan du se alla dina dokument, inklusive kontoutdragen under Dokument/Översikt, i menyraden till vänster.

Rot- och rutarbeten
Om du kommit överens med din kund om förskottsbetalning och kunden betalar innan årsskiftet måste du ha utfört arbetet senast den 31 januari 2021 för att din kund ska ha rätt till skattereduktion för 2020.

 

Mer information

Fler tips inför årsskiftet kan du läsa på swedbank.se/framtid