Fonderna får nya namn som bättre speglar den risknivå de har:

  • Bas Solid blir Bas 25
  • Bas Mix blir Bas 50
  • Bas Action blir Bas 75
  • Bas Aktier blir Bas 100

Samtidigt införs aktiv rebalansering i fonderna för att du som kund ska bibehålla samma risknivå som du valt från början även om marknaden förändras. Vi ändrar även fondernas jämförelseindex samt gör språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna.

Läs mer om förändringarna i kundbreven.

Kundbrev Bas Solid
Kundbrev Bas Mix
Kundbrev Bas Aktier
Kundbrev Bas Action

Fondförändringar