Meny

Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland är inte riktigt som andra banker. Vi är en äkta sparbank, vilket innebär att vi inte har några ägare, eller investerare som kräver utdelning. Vinsten som uppkommer används istället till att trygga bankens framtid och till att verka för en positiv utveckling för lokalsamhället. 

Vår litenhet och vår lokala förankring är en trygghet för våra kunder. De blir mer betydelsefulla hos oss än på en stor bank, och vi kan ge dem en bättre service, tack vare att vi förstår alla de möjligheter och utmaningar som gör livet på Gotland lite speciellt. På så vis kan våra kunder känna sig trygga med att ha en bank som är med dem genom hela livet. 

Med anor från 1830

Sparbanken Gotland är en av Sveriges allra minsta banker. Vi har 13 anställda och två kontor, huvudkontoret ligger i Roma och ett kontor i Hemse.

Våra anor sträcker sig ända tillbaka till 1830, då den första sparbanken på Gotland öppnade på Södra Kyrkogatan i Visby.

Sparbanken Gotland, i sin nuvarande form, bildades 2005 genom en sammanslagning av flera olika sparbanker på Gotland.

Eklöv

Sparbank, vad är det?

Juridiskt kan en sparbank liknas vid en stiftelse och saknar ägare. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område och utan enskilt vinstintresse. Den vinst som uppkommer fonderas i banken för att trygga insättarnas medel och säkra bankens framtid. En mindre del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål. De ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet kallas huvudmän. Huvudmännen väljer i sin tur bankens styrelse som utser VD.

Sponsring, ett sätt att betala tillbaka

Tre glada barn springer i höstskogen

Varje år stödjer vi en rad olika lokala projekt. För om det går bra för Gotland så går det bra för oss, och ju bättre det går för oss, ju mer kan vi stötta Gotland. Har du tips på ett fint projekt som behöver stöd så hör gärna av dig.