Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Solnedgång

Genom styrelseledamöternas olika utbildningar och erfarenheter anser valberedningen att styrelsen, var och en för sig och framför allt tillsammans, har kompetens att leda och styra en verksamhet som lyder under Finsansinspektionens kontroll.

 

Samtliga styrelseledamöter har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen, som inte har haft något att invända mot valen.

Huvudmän

Huvudmän är lokalt valda intressenter, som ska vaka över sparbankens förvaltning, och är representanter för insättare. I enlighet med sparbanskslagen skall hälften av sparbankernas huvudmän utses av region- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Andra hälften utsers av dem själva för en period av fyra år. I en sparbank är det huvudmännen som utser styrelsen, godkänner bokslut och vinstdisposition.

Av Region Gotland valda huvudmän:

Barbro Ekström Klang
Bo Björkman
Börje Jakobsson
Egil Lyngstad
Greger Eneqvist
Gunnel Jakobsson
Heidi Gaiadotter
Ing Mari Larsson
Ingvor Eriksson
Lars Engelbrektsson
Lisen Kebbe
Pär Andersson
Sofia Hoas
Stig Larsson
Ulf Tyrefors

Av huvudmännen valda huvudmän:

Ann-Marie Rickardsson
Anne-Marie Olsson Storm
Anette Sandelin                                                             Christoffer Gardell
Erling Häglund
Göran Larsson
Holger Wickman
Lars Jakobsson
Marlene Larsson
May Nygren Pettersson
Monica Westfält Nilsson
Oskar Bendelin
Pierre Yttergren
Stefan Uddin
Susanne Björklund