Från och med den 12 april 2021 är det inte längre möjligt att göra betalningar via internetbanken till vissa länder. Vi har beslutat att begränsa betalningsmöjlighet till dessa länder i och med uppdaterade policys för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Vi har en skyldighet att följa de lagar och regler som finns inom detta område, vilket inkluderar att ha god kunskap om syftet bakom våra kunders betalningar samt om medlens ursprung.

  • Det finns möjlighet att göra betalning till dessa länder genom att besöka ett av våra bankkontor. Vid besöket behöver en utökad kundkännedomskontroll genomföras. Vid kontorsbesöket behöver du fylla i blanketter som styrker anledningen och syftet med betalningen. Ta gärna med underlag som exempelvis en faktura som styrker betalningens syfte.
  • Beslut tas av oss inom två arbetsdagar om betalningen godkänns. Vid godkännande av betalningsuppdraget sker registrering av betalningen på kontoret. Vi tar ut en sedvanlig avgift för internationella betalningar vid kontorsbesök. Avgiften varierar beroende på till vilket land som betalningen avser.

Följande länder berörs av förändringen:

Angola, Antigua, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bhutan, Brunei Darussalam, Caymanöarna, Centralafrikanska republiken, Chad, Curacao, Elfenbenskusten, Eritrea, Fiji, Gabon, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Mali, Martinique, Mauretanien, Paraguay, Reunion, S:t Lucia, Saint Vincent & Grenadinerna, Surinam, San Marino, Tajikistan, Turks & Caicos.
(Sedan tidigare går det inte att skicka betalning via internetbanken till Belize, Caymanöarna, Elfenbenskusten, Guinea)