Vad är ISO20022?

ISO20022 är en standard för hur vi banker, och andra aktörer på den finansiella marknaden, ska kunna utbyta information med varandra. Det finns redan flera olika standarder i Sverige idag, och ännu fler globalt. Vi använder till exempel en standard för betalningar av fakturor via bankgirot, en annan standard för SWISH-betalningar och ytterligare andra för internationella betalningar.

Däremot är ISO20022 standarden bredare och rör inte bara betalningar, den täcker också valutaaffärer (FX) och Trade Finance. Mer information om detta hittar du på webbsidan om ISO: About ISO 20022 | ISO20022 (extern)

ISO20022 aktiviteter på betalningsmarknaden

Just nu pågår det flera aktiviteter för att ersätta alla gamla standarder genom övergången till ISO20022. I tabellen visar vi exempel på de olika aktiviteter som vi som bank är involverade i och du som kund kan redan nu använda ISO20022 för SEPA betalningar.

  • Riksbanken implementerar RIX-INST för instant-betalningar baserat på ISO20022
  • SEPA-betalningar baserade på ISO20022 har redan lanserats 
  • EBA clearing flyttades till ISO20022 för High-Value-Payments den 20 mars 2023
  • ECB/NCB flyttades till ISO20022 för High-Value-Payments den 20 mars 2023
  • SWIFT går successivt över till ISO20022 från mars 2023 - 2025