Fullmakt dödsbo - på kontoret

  • Lösa in utställda checkar/postväxlar/plus- och bankgiroavier med mera till dödsboet
  • Betala dödsboets skulder