Våra fonder är anpassade efter vilket årtal du är född. Till exempel är Transfer 60 en "60-talistfond" som passar dig som är född på 60-talet. Eftersom du inte har länge kvar till pensionen, placerar fonden nästan allt i räntebärande värdepapper och minskar aktieandelen i portföljen. Risknivån i portföljen anpassas med andra ord efter hur långt man har kvar till pensionen.