Skip to content

Tjänstepension pension från jobbet

De flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda tjänstepension. Den är en viktig del av din pension så om du inte vet om du får tjänstepension - fråga din arbetsgivare. På minPension.se kan du se hur mycket du hittills har tjänat in till din pension.

Diagram på pensionens tre delar staten, jobbet och eget sparande. Diagrammet visar att  70 procent av pensionen kommer från staten och jobbet.

Vad är tjänstepension?

Pensionen från ditt jobb

Tjänstepensionen är din pension från jobbet. Enligt Pensionsmyndigheten beräknas 9 av 10 anställda få tjänstepension. Den finns två olika varianter av tjänstepension - avtalspension, som är kollektivavtalad, och individuell tjänstepension. 

Tips och mer information

Vad påverkar tjänstepensionens storlek?

  • Hur mycket pengar som har betalats in.
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar.
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta din pengar.
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut.