Hoppa till huvudinnehåll

Schablonskatt - om schablonbeskattning

  • Investeringssparkonto (ISK) och alla kapitalförsäkringar schablonbeskattas. 
  • Schablonskatt innebär att värdet på tillgångarna beskattas på en tänkt årlig avkastning (schablonintäkt) - oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna. 
  • Schablonintäkten beräknas på kapitalunderlaget som finns på kontot och beskattas som inkomst av kapital.
På ISK och kapitalförsäkringar

Viktiga begrepp inom schablonbeskattning

  • Kapitalunderlag: Beräknas till en fjärdedel av 1) sparandet vid ingången av varje kvartal och 2) inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till kontot.
  • Schablonintäkt: Beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (den 30 november året före beskattningsåret) plus 1 procentenhet. Som lägst ska dock schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.
  • Schablonbeskattning: Schablonintäkten beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten kan därmed kvittas mot eventuella kapitalunderskott.

Exempel schablonbeskattning

Kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto (ISK) uppgår till 100 000 kronor år 2023.

Eftersom statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent beräknas schablonintäkten till 2,94 procent* av kapitalunderlaget = 2 940 kronor.

Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 882 kronor för 2023.

* Statlåneräntan 30/11 föregående år + tillägg 1 procentenhet, dock som lägst 1,25 procent.

Kvittning av förluster och utgifter i kapital - möjligt eller inte?

Kapitalförsäkring - NEJ.

För kapitalförsäkringar är schablonskatten en definitiv källskatt utan koppling till andra inkomster och utgifter. Det betyder att den schablonmässiga avkastningen inte kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.

Investeringssparkonto (ISK) - JA.

Schablonintäkten på ett investeringssparkonto kan däremot kvittas mot förluster och utgifter i kapital.

Kvittning