Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Sponsring

Avkastningsskatt

I en kapitalförsäkring betalar man en årlig avkastningsskatt, vilket gör att pengarna är skattade och klara vid uttag. Du kan göra skattefria omplaceringar mellan fonder och värdepapper och du slipper deklarera för affärerna.

Hur mycket du kommer att betala i avkastningsskatt beror på:
 

  • försäkringens värde i början av varje år
  • eventuella insättningar under året
  • hur hög statslåneräntan var den 30 november föregående år.


Sparandet beskattas schablonmässigt på en tänkt årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, samt sedan första januari 2018, med ett tillägg om 1 procent (som lägst kan det dock bli 1,25 procent).

Avkastningsskatten för 2022 är cirka 0,375% (30% x 1,25%).

Avkastningsskatten för 2023 är 0,882% (30% x 2,94%).

Swedbank Försäkring betalar in din skatt så du behöver inte tänka på detta själv.

Insättningar under året

Insättningar ingår i skatteunderlaget.

  • Under första halvåret utgör hela insättningen grund för skatt.
  • Under andra halvåret utgör halva insättningen grund för skatt.

Skatten kommer att tas ut under de resterande månaderna av året.

Skatten dras i slutet av varje månad och betalas in av Swedbank Försäkring.

Ännu ej uttagen skatt

Avkastningsskatten tas ut löpande under beskattningsåret med 1/12 per månad. Detta innebär att Swedbank Försäkring reserverar ett belopp, "Ännu ej uttagen skatt", vilket motsvarar den avkastningsskatt som ännu inte har dragits under året. På så vis kan du få avkastning på pengarna under en längre tid innan skatten dras.